Ultrazvukové zářiče

Standardně vyrábíme jak ponorné zářiče, tak i deskové (přírubové) s pracovními kmitočty v rozmezí 20-60kHz, na přání až do 120kHz.

Veškeré naše ultrazvukové zářiče umožňují provoz na dvou pracovních kmitočtech. Základní řadu multifrekvenčních zářičů s pracovními kmitočty 25/40kHz nabízíme za ceny jednofrekvenčních. Výkonové rozpětí zářičů je od 80W do několika kW,záleží na požadavcích zákazníka.

Pro konstrukci používáme v případě ponorných zářičů nerezový plech o tloušťce 3mm,u deskových pak minimálně 4mm .V závislosti na chemickém složení lázně a její teplotě volíme materiály řady DIN 1.4044, 1.4571, 1.4435, 1.4539, 1.4541, 1.4603, 1.4460, případně 1.4462.